полезни връзки

 http://www.mzh.government.bgМинистерство на земеделието храните и горите

https://babh.government.bg – Българска Агенция по Безопасност на Храните

https://www.dfz.bg  Държавен фонд „Земеделие“

https://www.sce-bg.com  – Софийска стокова борса AД

https://www.sunoil-bg.org  – Сдружение на производителите на растителни масла и маслопродукти

https://www.pivovari.com   – Съюз на пивоварите

http://www.feedspkf.comСъюз на производителите на комбинирани фуражи

http://www.flourmillers.eu/ – European Association of Flourmillers, EAF