Първо заседание на Националния съвет по храните

 

На 05.10.2020 г. се проведе първото заседание на Националния съвет по храните (НСХ). По-важните теми, по които експертите от МЗХГ предоставиха информация са: · Законодателни промени в сектор „Храни“ във връзка с приемането на новия Закон за храните и Закона за управление на агрохранителната верига; · Законодателни промени на ниво ЕС във връзка с публикуването на стратегията „От фермата до трапезата“ – необходимост от хармонизиран подход при етикетирането на хранителните стойности върху предната част на опаковката; Членове на НСХ съгласно ЗХ са министрите на здравеопазването; икономиката; на околната среда и водите; на труда и социалната политика; на образованието и науката, както и изпълнителният директор на БАБХ, директорът на Център за оценка на риска по хранителната верига; главният държавен здравен инспектор на РБ; председателят на Националното сдружение председателят на Националното сдружение на общините в България; по един представител на ректорите на Тракийския университет, Лесотехническия университет, Селскостопанската академия и УХТ-Пловдив; по един представител на сдруженията за защита на потребителите и по един представител на браншовите организации в определени сектори по класификация на икономическите дейности, част от които е и СППЗ. Съгласно ЗХ председателстващ Съвета е министърът на МЗХГ – г-жа Десислава Танева. На заседанието бяха избрани и двамата нейни заместници – проф. Костадин Ангелов, министър на здравеопазването и г-н Йордан Чорбаджийски, номиниран от браншовите асоциации /в момента г-н Чорбаджийски е председател на УС на Националната лозаровинарска камара /.