Борсова информация
още...
вход за членове
Име:
Парола:
начало | новини
новини
Покана за редовен отчетно-изборен Мелничарски събор
04-06-2016

Покана

По решение на Управителния съвет на Съюза на българските мелничари на 4 юли 2016 г. ще се проведе отчетно-изборен Мелничарски събор от 14 часа в заседателната зала на ул. Владайска № 29, ет. 4 при следния дневен ред:

1. Отчетен доклад за дейността на СБМ

2. Доклад за финансовото състояние на СБМ

3. Избор на Управителен съвет и Контролен съвет

4. Разни

Членовете на СБМ следва да осигурят присъствие лично или чрез упълномощен представител.
КТМ утвърден стандарт България
12-06-2013

Уважаеми дами и господа производители на брашно по Утвърден стандарт "България", 

Във връзка с предоговарянето на годишното лицензионно възнаграждение за 2013г., Ви напомняме за регламентираната процедура за получаване на правото за производство на брашно по УС "България": Молба до Директора на Областната дирекция по Безопасност на храните (ОДБХ); В 7 дневен срок се назначава комисия, която извършва проверка на място на предприятието; Директорът на ОДБХ изпраща писмо-уведомление на одобрения произведител; Мелничното предприятие закупува патентното право за ползване на КТМ Утвърден стандарт "България" от Съюза на българските мелничари.

За контакти: + 359 889 50 28 36

 

 изтегли файл...
www.babh.government.bg/bg/standards-bread.html

Годишна среща на мелничарите
14-03-2013

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и Решение на Управителния съвет на Съюза на българските мелничари от 11.01.2013г., съгласно чл. 17, ал. 2 от Устава на СБМ, се свиква Годишен мелничарски отчетен събор на 18.04.2013г. /четвъртък/ от 14,00 ч. в сградата на Българска търговско-промишлена палата-гр. София, ул. Искър N:9.изтегли файл...

Годишна среща на мелничарите
16-11-2012

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и Решение на Управителния съвет на Съюза на българските мелничари от 13.11.2012г., съгласно чл. 17, ал. 2 от Устава на СБМ, се свиква Годишен мелничарски отчетен събор на 20.12.2012г. /четвъртък/ от 14,00 ч. в сградата на Българска стопанска камара-гр. София, ул. Алабин N:16-20изтегли файл...

Tъжна вест
10-03-2017

Почина доц. инж. Петър Георгиев Христов, дългогодишен председател и изпълнителен директор на Съюза на българските мелничари.

Роден на 7 юли 1935 г. в. гр. Пловдив. Завършва Висшия институт по хранително-вкусова промишленост, специалност "Технология на зърнопреработката". Работи в производството и областта на научно-приложните изследвания на технологията на зърносъхранението и зърнопреработката. Професионалния си опит отдава за развитието на мелничната промишленост и квалификацията на научните специалисти и технолозите мелничари в страната.

Поклон пред светлата му памет!

Съюз на българските мелничари
Ръководства за добри практики в мелничната промишленост
25-06-2012

Съюзът на българските мелничари силно препоръчва използването на ръководства, разработени от експерти за въвеждане на добри практики в бранша- Правила за добра производствена практика при преработка на зърно, HACCP-система за контрол и управление безопасността на продуктите при преработката на зърно & Браншови правилник по безопасността на труда в мелничната промишленост.

Ръководствата са налични в офиса на Съюза на българските мелничари.

За повече информация, моля обадете се на тел. 0889502836 или ни пишете на е-mail: ubm1991@gmail.com

 
Изявление от Съюза на българските мелничари
02-12-2011

На състоялия се вчера в гр. София Годишен мелничарски събор Съюзът на мелничарите в България единодушно гласува, че Не подкрепя протестните действия предприети от зърнопроизводителите.

Моля, отворете прикачения файл за цялото изявление от Съюза на българските мелничари.изтегли файл...

12 3 4 5 ...12   
Created by BIAnet